Edicija Katapult

Velika većina perspektivnih mladih autorica i autora u nemogućnosti je objaviti svoja prva djela, steći relevantne spoznaje o procesu izdavaštva, dobiti konstruktivnu kritiku ili stručno vodstvo i mentorstvo u procesu pisanja. Institucije i udruge koje bi se trebale baviti tim segmentom društvenog djelovanja nedovoljno potiču aktivnosti nužne da bi se takva nepogodna društvena situacija promijenila. U međuvremenu, nemali broj potencijalno kvalitetnih mladih pisaca i spisateljica odustaje od kreativne djelatnosti. Stoga smo pokrenuli ediciju kojom želimo doprinijeti razvoju hrvatskog izdavaštva te educirati mlade ljude koji će, neizbježno, postati aktivni graditelji buduće hrvatske književnosti i izdavaštva u cijelosti.

U simboličkom značenju, Edicija će katapultirati mlade autore i autorice na književnu scenu i logistički im pomagati u afirmaciji i motivaciji za daljnjim stvaranjem. Suradnici koji kreiranju Ediciju su prvenstveno mladi ljudi koji se žele kreativno izraziti barem u jednoj od disciplina koje obuhvaća publicistika, premda su dobrodošli svi koji pokažu zanimanje i sklonosti ka ciljevima Edicije.

Opći ciljevi projekta su podići razinu osviještenosti mladih ljudi o vrijednosti kreativnog rada općenito, doprinijeti razvoju književnosti, implementirati knjigu u modernim medijima prvenstveno kroz sadržaj i proces stvaranja.

Specifični ciljevi su objavljivati autorska djela mladih neafirmiranih autora i autorica, pružiti logističku i edukacijsku potporu zainteresiranim motiviranim mladim ljudima koji žele razvijati talente primjenjive u kreativnom pisanju, lekturi, grafičkom dizajnu, web dizajnu, uredništvu, grafičkoj pripremi, crtanju stripova, marketingu i sl, ali i kreirati odgovornost autora prema knjizi kao proizvodu svojeg i tuđeg kreativnog rada te omogućiti kreativno učenje kroz proces međusobnog i zajedničkog djelovanja te suradnje.

Ediciju Katapult pokrenuli smo na inicijativu i uz suradnju s riječkim izdavačem ZIGO, a posebnosti Edicije su: objavljivanje isključivo mladih autorica i autora (18 - 35 godina), popratni mini CD s dosad neobjavljenom glazbom i čitanim ulomcima iz objavljenog djela, neprofitabilnost te autorska licenca Creative Commons pod kojom izlazi sav materijal Katapulta. Projekt je prije svega edukativan jer se kroz proces grafičkog pripremanja teksta i ovitka, lektoriranja rukopisa, uređivanja knjige, snimanja materijala za CD, organiziranja i vođenja književnih večeri te kreiranja Internet sadržaja, mladi ljudi transparentno upoznaju sa svim aspektima publicistike, od tehničkih detalja preko financiranja i izvedbe sve do promotivnih aktivnosti.

Da bi mlade autorice i autori objavili knjigu u ediciji Katapult moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- moraju imati između 18 i 35 godina starosti

- knjiga mora biti pisana na hrvatskom jeziku

- ne smiju imati objavljenu knjigu

- rukopis mora biti cijelina i imati između 150 i 250 kartica teksta

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili želite objaviti knjigu u ediciji Katapult, a udovoljavate gore navedenim kriterijima, pozivamo vas da se javite na e-mail: edicija@katapult.com.hr .