Goodreads

Goodreads je zanimljiva stranica na kojoj možete kreirati svoj korisnički račun (besplatno), objavljivati svoje prozne i poetske uratke, čitati, ocjenjivati i komentirati tuđe pisanije, pisati recenzije knjiga koje ste pročitali, čitati tuđe prikaze knjiga, preporučiti drugima naslove za koje smatrate da su dobri, voditi evidenciju o pročitanim knjigama, raspravljati s drugima o pročitanom, ocjenjivati knjige koje ste pročitali, diskutirati o pročitanim knjigama i još štošta drugog. Osim toga, Goodreads stranica šalje mjesečni newsletter s intervjuima popularnih svjetskih pisaca, preporukama za čitanje, recenzijama i sl.

Mišljenja sam da je Goodreads izvrsna stranica za sve koje čitaju knjige pa ako ste knjigoljubac - kliknite i pridružite se ostalim knjigoljupcima iz cijeloga svijeta.

Čitamo se!

Last 10 posts by kapuz

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.