Archive for the ‘Natječaji’ Category

Kuća za pisce: Natječaj za nagradu “Edo Budiša”

Monday, January 14th, 2013

GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN, Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1a, koja upravlja Kućom za pisce – Hižom od besid, dana 10. siječnja 2013. godine, objavljuje:

NATJEČAJ ZA PREDLAGANJE KANDIDATA/KANDIDATKINJE ZA DODJELU NAGRADE „EDO BUDIŠA“.

Natječaj otvoren do 10. veljače. Više saznajte ovdje.

Natječaj za neobjavljenu priču “Priča se (p)o gradu”

Thursday, September 6th, 2012

Gradska knjižnica Trogir, Obala bana Berislavića 15, dana 05.09.2012. objavljuje

Pravilnik o tijeku i održavanju Natječaja za neobjavljenu priču koji raspisuje Gradska knjižnica Trogir

I. Opća načela
Projekt izdavanja zbirke priča „Priča se (p)o gradu“ projekt je Gradske knjižnice Trogir (u daljnjem tekstu GKT). Zbirka se izdaje povodom 145. godišnjice postojanja GKT koja će se svečano obilježiti tijekom Mjeseca hrvatske knjige, u studenom 2012. godine . Natječaj je raspisan s ciljem poticanja stvaralaštva na način koji uključuje njegovanje i razvijanje pisane riječi sa zavičajnom (trogirskom) tematikom.

II. Sudionici
Ne postoje dobna, spolna, vjerska, nacionalna i druga ograničenja u vezi sa sudjelovanjem u Natječaju za neobjavljenu priču koji raspisuje GKT. Jedini je uvjet da autori/ce pišu na hrvatskom jeziku, pri čemu je dozvoljeno pisanje na dijalektu, korištenje žargona, razgovornog jezika i sl.

III. Provedba
Tema priče je slobodna, no uvjet je da se barem jednom u priči spomene Trogir /osoba iz Trogira / osoba iz trogirske povijesti / događaji koji su se odvijali u Trogiru / neka od trogirskih legendi, znamenitosti, posebnosti i sl.
Priče se šalju elektroničkom poštom na adresu prica.2012.gkt@gmail.com s naznakom (naslovom) „Za natječaj za neobjavljenu priču“. Uz priču koju prijavljuje, sudionik je dužan poslati kratku biografiju (maksimalno 10 redaka).
Rok za slanje priča započinje 05.09.2012. i istječe 15.10.2012.
Organizatori će evidentirati sve zaprimljene radove koji odgovaraju kriterijima propisanima ovim Pravilnikom i obavijestiti pošiljatelje o primitku njihove elektroničke poruke/prijave.

IV. Kriteriji odabira
- u priči mora biti spomenut grad Trogir (na način da bude mjesto radnje priče, ili da su spomenute neke znamenitosti grada Trogira, ili da su spomenuti ljudi iz suvremenog Trogira ili njegove prošlosti, da su likovi Trogirani i sl.) – važno je u priči imati neku poveznicu s Trogirom i trogirskim motivima
- priča se na adresu elektroničke pošte prica.2012.gkt@gmail.com šalje naslovljena u obliku: Ime_Prezime_Naslov priče.doc ili Ime_Prezime_Naslov priče.docx
- priča treba biti duljine do 10 kartica teksta (pisanog na računalu u MO Word-u, oblikom slova Times New Roman, veličina 12, prored 1,5)

V. Autorska prava
Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane uz vlasništvo, odnosno autorska prava nad poslanim pričama.
U slučaju da sudionici Natječaja pošalju priče a da nad istima nisu nositelji autorskog prava ili da na drugi način zloupotrijebe tuđa prava Organizator za takav slučaj ne snosi nikakvu odgovornost.
Autorska i srodna prava pripadaju sudionicima, Organizator stječe prava korištenja priča prijavljenih u okviru Natječaja u svrhu izdavanja zbirke priča „Priča se (p)o gradu“ bez plaćanja naknade autorima.
Organizator se obvezuje prilikom korištenja priča ili ulomaka iz priča navoditi ime i prezime autora priče.

VI. Žiriranje
Za potrebe odabira priča koje ulaze u zbirku priča „Priča se (p)o gradu“ formiran je tročlani žiri u sastavu Katica Belas, Dunja Kalilić i Sanda Marlais Buble. Žiri će pristigle priče dobiti šifrirane te im imena i prezimena autora neće biti poznata.
Žiri će se u izboru priča za zbirku voditi kriterijima originalnosti, kreativnosti, maštovitosti…

VII. Objava zbirke priča „Priča se (p)o gradu“
Priče koje zadovolje uvjete propisane Natječajem i budu odabrane žiriranjem bit će objavljene u zbirci priča „Priča se (p)o gradu“ i predstavljene u Gradskoj knjižnici Trogir 15.11.2012. godine.
Ukoliko odaziv na Natječaj bude premalen, zbirka se neće izdati u tiskanom obliku već samo u elektronskom, na stranicama www.gkt.hr, a predstavljanje autora i njihovih uradaka će se održati istog datuma kao što je to predviđeno u slučaju objavljivanja zbirke.

XIX. Prijelazne i završne odredbe
Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na internetskim stranicama Gradske knjižnice Trogir www.gkt.hr , na internetskim stranicama www.trogirportal.info te na oglasnoj ploči GKT.
Sudjelovanjem u ovom Natječaju autori/ce pristaju na sve navedene uvjete.

Natječaj za neobjavljenu kratku priču

Wednesday, March 21st, 2012

GRADSKA KNJIŽNICA PAZIN, Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 1a, koja upravlja Kućom za pisce – Hižom od besid, dana 5. ožujka 2012. godine, objavljuje

NATJEČAJ ZA NEOBJAVLJENU KRATKU PRIČU,
pod nazivom “Lijepe priče Ede Budiše”

1. Natječaj se raspisuje u spomen na rovinjskog književnika Eda Budišu (1958.-1984.), čije je djelo unatoč preranoj smrti ostavilo snažno i prepoznatljivo nasljeđe u istarskoj i hrvatskoj književnosti, pogotovo u kratkim pripovjedačkim formama. Natječaj raspisuju Kuća za pisce – Hiža od besid, kojom upravlja Gradska knjižnica Pazin i dnevni list Glas Istre uz potporu Istarske županije – Regione Istriana.

2. Priče mogu slati autori/ice do 35 godina starosti koji pišu na hrvatskom, bosanskom, srpskom ili crnogorskom jeziku.

3. Traže se priče na slobodnu temu duljine do pet kartica (ukupno 9.000 znakova s razmacima).

4. Naslovljene i potpisane priče treba slati u RTF formatu na e-mail kucazapisce.natjecaj@gmail.com s kratkim životopisom autora/ice odnosno „bilješkom o piscu“ do pet redaka.

5. Pristigle priče vrednuje Komisija koju je imenovalo Programsko vijeće Kuće za pisce – Hiže od besid.

6. Najbolje priče bit će objavljene jednom mjesečno u prilogu za kulturu ARTISTRA dnevnog lista Glas Istre, ali se neće honorirati.

7. Među pričama objavljenima u Glasu Istre jednom godišnje birat će se i proglašavati najbolja priča odnosno autor/ica.

8. Autori/ice najbolje ocijenjenih priča bit će pozvani da sudjeluju u programu manifestacije „Dani Ede Budiše“ potkraj godine u Rovinju – Rovigno.

9. U slučaju dovoljnog broja kvalitetnih radova, najbolje priče bit će objavljene u knjizi.

10. Sudjelovanjem u ovom natječaju autori/ice pristaju na sve naprijed navedene uvjete.

Natječaj za priče o vinu

Saturday, February 18th, 2012

Organizacijski odbor 11. Festivala fantastične književnosti u Pazinu raspisao je Natječaj za priče o vinu. Ovim se natječajem traže priče iz žanrovskog spektra znanstvene fantastike – fantasyja – nadnaravnog horora koje na bilo koji način obrađuju ili koriste tematiku ili motive vina.

“Po želji, ali nipošto vas na to nećemo obvezati, ako vas nadahnuće posluži smjestite radnju svojih priča u Istru i/ili pišite o istarskim vinima. Ako vam to ne odgovara, vinom se možete pozabaviti na bilo koji fantastičan način”, navodi se u tekstu konkursa.

Primaju se priče napisane na hrvatskom jeziku ili na drugim jezicima s kojih ne treba prevoditi, duljine do 10 novinskih kartica (18.000 znakova, uključujući i razmake).

Priče moraju biti originalne, tj. neobjavljene. Neobjavljenom se pričom smatra ona koja još ni na koji način nije pružena na uvid javnosti u tiskanom ili u elektronskom mediju, uključujući i internet.

Priče treba slati u jednom primjerku otisnute na papiru, potpisane imenom i prezimenom autora, s detaljnim podacima o autoru u prilogu, uključujući kontakt-podatke, te kraći životopis i bibliografiju (materijal za bilješku o piscu). U koverti s pričom OBAVEZNO treba priložiti i CD s pričom u elektronskom obliku (u .rtf datoteci, bez posebnih formatiranja teksta).

Prosudbena komisija odabrat će najbolje priče za objavljivanje u zajedničkoj zbirci, koja će biti predstavljena na 11. Festivalu fantastične književnosti koji će se održati u Pazinu i Brtonigli, u kolovozu 2012. godine.

Priče odabrane za objavljivanje u zbirci se ne rangiraju i ne nagrađuju posebnim nagradama. Autori čije se priče odaberu za zbirku bit će pozvani da svoje priče predstave na spomenutom Festivalu.

Priče treba slati na adresu:

Pučko otvoreno učilište u Pazinu
(za priče o vinu)
Šetalište Pazinske gimnazije 1
52 000 Pazin

Rok za slanje priča je 10. svibnja 2012. godine.

Raspisan 7. Međunarodni književni natječaj za kratku priču Lapis Histriae 2012

Friday, February 3rd, 2012

13. MEĐUNARODNI POGRANIČNI SUSRETI FORUM TOMIZZA
(Trst-Kopar-Umag, 23.-26. 5. 2012.)
objavljuje
7. MEĐUNARODNI KNJIŽEVNI NATJEČAJ
LAPIS HISTRIAE 2012

za kratku prozu
na temu:

SVECI ILI SMUTLJIVCI?
Tako je govorio Fulvio Tomizza: „To su smutljivci koji žele unijeti fašizam, komunizam, religiju, talijanizam, hrvatstvo… Drže se kao da su svetačke figure, u svakom slučaju posvećene i iznad nas. Ali u jednom trenutku i oni umiru, kao i bilo tko od nas.“

KRITERIJI NATJEČAJA:

tekst mora biti izvoran i neobjavljen
ne smije biti dulji od 15 kartica (27.000 znakova, uključujući razmake)
u obzir dolaze svi jezici (i dijalekti!) naše regije
autori se natječu isključivo s jednim radom
najbolji rad bit će nagrađen simboličnim artefaktom LAPIS HISTRIAE, te novčanom nagradom u iznosu od 1.000,00 eura
stručni ocjenjivački odbor broji tri člana
ocjenjivački odbor zadržava pravo ne dodijeliti nagradu
rok slanja tekstova je: 7. 4. 2012.
tekstu treba priložiti osobne podatke (adresu, broj telefona, e-mail, kratku biografiju s godinom rođenja)
radovi, otisnuti u 4 primjerka, šalju se poštom na adresu: Gradska knjižnica Umag, Trgovačka 6, 52470 Umag, Hrvatska, s naznakom za LAPIS HISTRIAE, i dodatno na e-mail: lapis@gku-bcu.hr
radovi koji ne budu stigli na obje navedene adrese neće ući u konkurenciju
dvanaest radova po izboru žirija bit će objavljeno u Zborniku Lapis Histriae 2012 krajem godine
nagrada će se svečano dodijeliti autoru pobjedničkog rada na 12. Forumu Tomizza, u Umagu, 25. 5. 2012. godine

Dodatne informacije: Gradska knjižnica Umag (lapis@gku-bcu.hr, www.forumtomizza.com; +385/52/721-561)

Književna večer s Vladimirom Arsenijevićem

Thursday, December 29th, 2011

arsenijevic-pozivnica.jpgKnjiževni šlag za kraj godine!  U petak, 30.12. 11. s početkom u 20 sati u Molekuli (Delta 5, Rijeka) Katapult će u sklopu “Razgovaraonica”ugostiti  srpskog pisca u riječkoj rezidenciji, Vladimira Arsenijevića!Voditeljica je Tea Tulić.

Vladimir Arsenijević , nagrađivani i međunarodno priznati srpski pisac, urednik, prevoditelj, glazbenik i kolumnist  je rođen 1965. U Puli. Svojim prvim romanom “U potpalublju” osvojio je NIN- ovu nagradu 1994. godine postavši tako najmlađim dobitnikom ove prestižne nagrade. Ova proturatna knjiga ubrzo je prevedena na 20 jezika i postavila je Arsenijevića među najprevođenije srpske pisce. Od tada je Arsenijević objavio četiri druga romana:  ”Anđela” (1997), “MEKSIKO ratni dnevnik” (2000), “Išmail” (s Aleksandrom Zografom, 2004), i “Predator” (2008).

Utemeljio je i razvio izdavačku kuću RENDE u kojoj je radio kao glavni urednik od njezina osnutka sve do 2007. godine.

Organizator je regionalnog književnog festivala Krokodil koji se svake godine održava u Beogradu i kroz koji se na dinamičan, zabavan i multimedijalno-informativan način predstavlja najzanimljivije književne stvaraoce s područja bivše Jugoslavije. Djeluje i u novoj izdavačkoj kući Reflektor- knjige za slušanje iz Beograda koja objavljuje audio knjige.

Ovo je o Arsenijeviću “ugrubo”, a Vi dođite k nama u petak i saznajte puno više. Garantiramo prijateljsku atmosferu i obostrano zadovoljstvo!

Udruga Katapult


Goranovo proljeće raspisalo natječaj za mlade pjesnike

Saturday, December 10th, 2011

Studentsko kulturno umjetničko društvo “Ivan Goran Kovačić” organizira književnu manifestaciju “Goranovo proljeće”. U nizu programa 49. “Goranova proljeća” – 2012. tridesetpeti put raspisuje se natječaj za mlade pjesnike. O detaljima natječaja čitajte ovdje.

Književni natječaji na lageru

Saturday, November 26th, 2011

Nose novčane nagrade, kraću slavu, objavu knjige, veselje u kući… Provjerite što traže za uzvrat!

PRIČIGIN 2012

KRATKA PRIČA JE ŽENSKOG RODA

NATJEČAJ “DOBRIŠA CESARIĆ”

Nagrada Mate Balota 2011. za rukopis

Tuesday, September 20th, 2011

Natječaj je otvoren do 1.11.2011. !

Kulturpunktova i Booksina novinarska školica

Tuesday, August 23rd, 2011

Kulturpunkt.hr u suradnji s Booksom organizira edukacijski program za mlade i buduće novinare u području kulture. Prijave za školicu su u tijeku. Edukacija je besplatna, ne traži se novinarsko iskustvo… Svakako provjerite.

Kritiziraj ovo!

Friday, August 19th, 2011

Pratite umjetnost i razmišljate o njoj kritički? Svoje ste mišljenje voljni iznijeti javno? Smatrate da u medije treba vratiti kritiku? Uključite se u projekt ‘Criticize this!’.

NATJEČAJ ZA KRATKU PRIČU

Wednesday, June 15th, 2011

Udruga Katapult u sklopu projekta “Izdavačka akademija” objavljuje natječaj za kratku priču na temu “Susjedi“ i ovim putem poziva sve Vas pisce i spisateljice: afirmirane i neafirmirane, mlade i stare, satiričare i tragičare da nam pošaljete svoju kratku priču ili više njih.   

Najboljih 10 priča bit će objavljene u zbirci priča, krajnjem rezultatu navedenog projekta, a koristit će se kao materijal za edukaciju iz izdavaštva.

Izabrane priče proći će kroz sve radionice Izdavačke akademije (uredništvo, lektura, prijevod, dizajn, marketing i promocija te knjižarstvo) i kroz ruke tri “redakcije” polaznika pod vodstvom stručnih mentora s dugogodišnjim iskustvom u struci, a na kraju projekta objavit će se tri različite verzije zbirki istih priča.

Svi objavljeni autori dobit će po jedan primjerak svake objavljene zbirke i imat će priliku prisustvovati na promociji zbirke.

Uvjeti natječaja:

  • u natječaju mogu sudjelovati svi građani Republike Hrvatske,
  • priče moraju odgovarati temi „Susjedi“,
  • priče moraju zadovoljavati kriterij dužine od sedam do deset kartica teksta (12 600 – 18 000 znakova, s razmacima) i moraju biti pisane na hrvatskom jeziku,
  • autori mogu sudjelovati s neograničenim brojem priča,
  • ukoliko prijavljujete više kratkih priča, stavljate ih sve u jedan dokument (jedna ispod druge),
  • priče ne smiju biti prije objavljivane, niti samostalno niti kao dio nekog dužeg proznog teksta,
  • radovi se učitavaju (uploadaju) putem službene web stranice http://www.izdavacka-akademija.org/hr/natjecaj pod šifrom prema vlastitom odabiru,
  • dokument mora sadržavati naslov priče, priču (od 12 600 do 18 000 znakova) i mora biti nazvan (spremljen) pod istom šifrom pod kojom se prijavljuje na natječaj,
  • šifra, ime i prezime, kontakt telefon i e-mail upisuju u za to predviđena polja na internetskoj stranici.

Nepotpune prijave neće se uzeti u obzir.
Natječaj je otvoren do 15. kolovoza 2011. godine.
U izboru najboljih priča sudjelovat će mentor iz uredništva i polaznici edukacije iz izdavaštva.

Prijavom na natječaj autori se obvezuju da za vrijeme trajanja natječaja priču neće objaviti ni na koji način te da je neće slati na druge natječaje.

LAPIS HISTRIAE 2011

Tuesday, February 22nd, 2011

12. MEčUNARODNI POGRANIČNI SUSRETI FORUM TOMIZZA (Trst-Kopar-Umag, 25.-28. 5. 2011.) objavljuje MEčUNARODNI KNJIŽEVNI NATJEČAJ LAPIS HISTRIAE 2011 za kratku prozu na temu: (more…)

Evo vam ga, na! Konkurs za nagradu Vranac

Thursday, February 17th, 2011

Knjižara Karver i Festival Odakle zovem, Podgorica 2011, raspisuje konkurs za  dodjelu međunarodne književne nagrade “VRANAC? – NAJBOLJA KRATKA PRIČA 2011. Konkurs počinje 10. februara 2011. Rok za slanje priča je 14.3. 2011. Nagrade su bogato novčane!

Više o svemu ovdje.

Međunarodni natječaj za nagradu Aeon 2011

Saturday, February 5th, 2011

Albedo One, irski magazin za znanstvenu fantastiku, fantasy i horor, raspisao je međunarodni natječaj za nagradu Aeon za kratku priču. Na natječaj mogu slati autori svih nacionalnosti, ali priče moraju biti na engleskom jeziku. Glavna nagrada iznosi 1000 eura, druga 200, a treća 100 eura, te će pobjedničke priče biti objavljene u magazinu.

Bit će četiri kruga natjecanja: prvi traje do 31. ožujka, drugi do 30. lipnja, treći do 30. rujna i posljednji do 30. studenog, a nakon svakog kruga bit će objavljeni autori i priče odabrani za konkurenciju za glavne nagrade. Nema ograničenja koliko svaki autor može poslati priča, ali autori neka imaju na umu da se za svaku priču plaća pristojba od 7 eura. Priče koje se šalju na natječaj ne smiju biti prethodno objavljene ni u kom obliku na engleskom jeziku, te moraju biti duge maksimalno 8000 riječi. Detalje natječaja, načine slanja i plaćanja pročitajte ovdje.

Prozak 2010

Monday, January 17th, 2011

Dobio sam nekidan mejl da sam ušao u finale natječaja Prozak. Lijepa je to crtica u biografiji. :-)

Natjecali bi ste se i objavljivali?

Wednesday, December 29th, 2010

Evo nekoliko zanimljivih prigoda:

Časopis Ka/Os

Pričigin

Istrakon 2011

Turističke priče

Međunarodni pjesnički festival Art Attack

Monday, December 27th, 2010

Da se ne kaže da ne volimo poeziju. :-) (Kliknuti na smajlija.)

Natječaj za kratku priču Foruma žena Mediterana

Monday, December 27th, 2010

Evo još jednog natječaja za kratku priču.

Novi natječaj za kratku priču

Wednesday, December 22nd, 2010

Aquarius Music Shop objavljuje natječaj za kratku priču s temom iz prodavaonica glazbe, odnosno prostora za trgovinu pločama, CD-ovima, kazetama i svim onim što spada u asortiman prostora koji se na engleskom jeziku naziva ‘record store’. Zbirka priča u koju će biti uvršteni odabrani radovi bit će objavljena 16. travnja 2011, na Međunarodni dan prodavaonica ploča (Record store day). O uvjetima natječaja i svemu ostalom vezanim za natječaj pročitajte ovdje.